Δεν υπάρχει διαθέσιμη προεπισκόπηση
Δεν βρέθηκε δυνατότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων: data_table.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 23, 2019
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 23, 2019
Μορφότυπος data_table
Άδεια Creative Commons Attribution 3.0
createdπριν από 6 μήνες
formatdata_table
geometryPOLYGON
id2340ae8b-aebc-4d82-91a5-a4c83eec6329
on same domain1
parent resource id7313a057-9a43-48b9-864a-6a1b6f25f32a
resource group iddf9782e3-52a8-447a-9bf3-e5543e6bca27
resource typefile
revision id5ff9110a-4f45-48dd-9022-e666ee09341b
statedeleted
vectorstorer resourceTrue