Βρέθηκαν 4 σύνολα δεδομένων

Μορφότυποι: ods xls wms shapefile Ετικέτες: sea-regions

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).