Βρέθηκαν 4 σύνολα δεδομένων

Μορφότυποι: xls wfs shapefile Ετικέτες: κολύμβηση ποιότητα υδάτων sea-regions περιβάλλον

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).