Βρέθηκαν 4 σύνολα δεδομένων

Ομάδες: Περιβάλλον Μορφότυποι: shapefile wms Ετικέτες: δημόσια υγεία περιβάλλον ακτές

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).