Βρέθηκαν 6 σύνολα δεδομένων

Μορφότυποι: xls shapefile Ετικέτες: δημόσια υγεία κολύμβηση ποιότητα υδάτων ακτές

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).