Κτήρια Αρχιτεκτονικού Ενδιαφέροντος στη Γειτονιά του 4ου ΕΠΑΛ Αθηνών
  This dataset is translated from English (EN) to Greek (EL). The original version is here.

Δημοσίευση: 2019-05-23
Τελευταία αναθεώρηση 2019-05-23

Δράση η οποία υλοποιήθηκε στα πλαίσια του ΜΝΑΕ (Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ) και αφορά στη συγκέντρωση πληροφοριών και στοιχείων για όλα τα κτήρια αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος στην γειτονιά του σχολείου μας.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα