Οδικό δίκτυο περιοχής Δήμου Αθηναίων
  This dataset is translated from English (EN) to Greek (EL). The original version is here.

Δημοσίευση: 2019-10-23
Τελευταία αναθεώρηση 2021-02-09

Έκδοση beta_v2. Πληροφοριακό αρχείο με τις ονομασίες του οδικού δικτύου. Η παρούσα πληροφορία δεν αποτελεί βεβαίωση ονομασίας οδών, η οποία παρέχεται από την Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Αθηναίων.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα