Οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας στη θέση Μανδράκι του Δήμου Ύδρας

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιέχεται η οριογραμμή του αιγιαλού και της παραλίας στη θέση Μανδράκι του Δήμου Ύδρας, όπως εγκρίθηκαν με την 36749/23241/12-10-2009 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, και δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 462Δ/2009.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα