Οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας στη θέση Ζάστανο του δήμου Σπετσών

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιέχεται η οριογραμμή του αιγιαλού και της παραλίας στη θέση Ζάστανο του δήμου Σπετσών όπως εγκρίθηκαν με την ορθή επανάληψη της 24586/14048/22-6-2010 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, και δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 345Δ/2010.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα