Οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας στο Καρκάνι Μαλιμπάρδι, Μεθάνων

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιέχεται η οριογραμμή του αιγιαλού και της παραλίας στη θέση Καρκάνι Μαλιμπάρδι Μεθάνων όπως ορίζεται από την απόφαση 9722/6104/18-3-10/ΓΓΠΑ, ΦΕΚ 194Δ/2010.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα