Οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας στο Μεγάλο Νεώριο Πόρου

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιέχεται η οριογραμμή του αιγιαλού στη θέση Μεγάλο Νεώριο Πόρου όπως ορίζεται από την απόφαση 42602/24106/1-11-2010, ΦΕΚ 616Δ/2010.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα