Οριογραμμή αιγιαλού, παλαιού αιγιαλού και παραλίας στη θέση Μικρολίμανο του Δήμου Πειραιά

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιέχεται η οριογραμμή του αιγιαλού και της παραλίας στη θέση Μικρολίμανο του Δήμου Πειραιά όπως εγκρίθηκαν με την 4792/27-8-2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, και δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 965Δ/2004.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα