Οριογραμμή αιγιαλού, παλαιού αιγιαλού και παραλίας στη θέση Φρεαττύδα του Δήμου Πειραιά

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιέχεται η οριογραμμή του αιγιαλού και της παραλίας στη θέση Φρεαττύδα του Δήμου Πειραιά όπως εγκρίθηκαν με την 5143/29-9-04 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, και δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1030Δ/2004.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα