Οριογραμμή αιγιαλού, παραλίας και παλιού αιγιαλού στο Δέλτα Φαλήρου

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιέχονται οι οριογραμμές του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού, στη θέση των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στο Δέλτα Φαλήρου, στους Δήμους ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ. Εγκρίθηκαν με την 2922/3-8-2006 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, και δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 835Δ/2006.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα