Οριογραμμή Αιγιαλού στα Φυρα Κυθήρων

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιέχεται η οριογραμμή του αιγιαλού στη θέση Φυρα Διακοφτίου Κυθήρων όπως ορίζεται από την απόφαση 1077024/7459/Β0010/26-9-03/ΥΦΟΙΟ, ΦΕΚ 1138Δ/2003.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα