Βρέθηκαν 3 σύνολα δεδομένων

Μορφότυποι: wms shapefile Ομάδες: Εσωτερικά ύδατα Ετικέτες: οριογραμμή παραλίες sea-regions ύδρα

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).