Βρέθηκαν 3 σύνολα δεδομένων

Ομάδες: Εσωτερικά ύδατα Μορφότυποι: data_table wfs wms shapefile Ετικέτες: θάλασσα οριογραμμή περιβάλλον ύδρα

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).