Βρέθηκε 1 σύνολο δεδομένων

Μορφότυποι: data_table shapefile wms Ετικέτες: δοκός sea-regions περιβάλλον

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).