Βρέθηκαν 3 σύνολα δεδομένων

Μορφότυποι: data_table wfs shapefile wms Ετικέτες: θάλασσα sea-regions περιβάλλον ύδρα

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).