Βρέθηκαν 4 σύνολα δεδομένων

Μορφότυποι: xls data_table wms Ετικέτες: sea-regions περιβάλλον

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).