Βρέθηκαν 4 σύνολα δεδομένων

Μορφότυποι: ods wms shapefile Ετικέτες: δημόσια υγεία sea-regions ακτές

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).