Βρέθηκαν 19 σύνολα δεδομένων

Μορφότυποι: data_table wms shapefile Ετικέτες: παραλίες sea-regions περιβάλλον

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτή την καταχώρηση χρησιμοποιώντας το/τα API (βλέπε Εγχειρίδιο API).