Ιστορικό κέντρο Δήμου Αθηναίων
  This dataset is translated from English (EN) to Greek (EL). The original version is here.

Δημοσίευση: 2019-01-29
Τελευταία αναθεώρηση 2019-01-29

Γεωγραφικός προσδιορισμός του παραδοσιακού τμήματος της πόλης των Αθηνών, Ιστορικό Κέντρο (ΦΕΚ 567/Δ/79 και ΦΕΚ 411/Δ/89).


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα