Όρια Συνοικιών Δήμου Αθηναίων
  This dataset is translated from English (EN) to Greek (EL). The original version is here.

Δημοσίευση: 2018-12-04
Τελευταία αναθεώρηση 2019-01-31

Όρια της οικιστικής διάρθρωσης του Δήμου Αθηναίων στις δημοτικές συνοικίες σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Αθηναίων (ΦΕΚ 80Δ/1988)


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα